Privacy Statement

Wij gaan altijd zorgvuldig om met je privacy

Algemene gegevens MAM-AN

MAM-AN
Anne van Griensven
Vondelstraat 20
4819 HE  BREDA

KvK-nummer: 71666605
BTW-nummer: NL136103571B01

Telefoon: 06 50622690
E-mail: info@mam-an.nl

Inleiding

Met deze privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop MAM-AN uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. MAM-AN respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.

MAM-AN gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en deze wordt vertrouwelijk behandeld. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten  en producten van MAM-AN.

De te verwerken persoonsgegevens

De persoonsgegevens die binnen MAM-AN worden verwerkt zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 Als dit relevant is voor de te leveren diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Beroep
 • Aantal weken zwanger
 • Medicijngebruik
 • Behandelend specialist
 • Bloeddruk
 • Allergieën
 • Specifieke klachten tijdens of na de zwangerschap 

Op welke wijze komt MAM-AN aan uw persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die MAM-AN verwerkt worden door u zelf verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier op de website in te vullen, aanmelding voor de nieuwsbrief via de website, aanvraag van een download via de website, het invullen van een babylifestylefotografie overeenkomst of door gebruik te maken van het intakeformulier van MAM-AN voor een massage.

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Het bieden van een (zwangerschaps)massage op maat

Met het invullen van het intakeformulier voor een (zwangerschaps)massage geeft u een beeld van uw persoonlijke gezondheid en uw verwachtingen van een massage door MAM-AN. Middels deze informatie kan MAM-AN de massage zo goed mogelijk aan laten sluiten bij uw wensen en behoeftes.

Het verzorgen van een fotoshoot op maat

Het invullen van de baby lifestyle fotoshoot overeenkomst geeft u MAM-AN inzicht in de gezinssamenstelling en kan er rekening gehouden worden met persoonlijke wensen en behoeftes. Deze informatie is van belang om een fotoshoot op maat aan te kunnen bieden.

Het versturen van nieuwsbrieven

Als u zich hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvangt u  periodiek een e-mailnieuwsbrief van MAM-AN. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Contact

Als het nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, kan MAM-AN uw gegevens gebruiken om contact op te nemen.

Facturatie

Wanneer u een product of dienst afneemt van MAM-AN via de website heeft MAM-AN deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken. Ook bij het verlenen van diensten op afspraak gebruikt MAM-AN uw gegevens voor facturatie.

Het afleveren van goederen en diensten

Wanneer u een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om het product bij u af te laten leveren.

Het informeren over nieuwe diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruikt MAM-AN uw persoonsgegevens om u hierover te informeren.

De bewaartermijn van uw gegevens 

MAM-AN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar, zoals wettelijk verplicht wanneer u een product of dienst heeft afgenomen.

Zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart MAM-AN uw gegevens. Mocht u zich uitschrijven dan worden de gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.

Het delen van uw gegevens met derden

MAM-AN verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van MAM-AN wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met de volgende derden deelt MAM-AN uw gegevens:

 1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
 2. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 3. Partij voor hosting van de website en e-mail – die zorgt dat de website goed functioneert, MAM-AN goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 4. E-mail automation programma – voor de verwerking van inschrijving voor de nieuwsbrief en de aanvraag van downloads. Hiervoor heeft het programma uw voornaam en e-mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door MAM-AN zijn verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mam-an.nl. MAM-AN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren. 

Bezwaar maken tegen verwerking 

U hebt het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MAM-AN. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij MAM-AN een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

Recht op indienen klacht

MAM-AN wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat MAM-AN niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Functionele en analytische cookies

MAM-AN maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven  inzicht in het gebruik van de website van MAM-AN. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft MAM-AN geen toestemming te vragen.

Google Analytics  

Via de website van MAM-AN wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. MAM-AN gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. MAM-AN heeft hierop geen invloed. MAM-AN heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media buttons

Op de website van MAM-AN zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op de sociale netwerken Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. MAM-AN heeft hierop geen invloed. Leest u daarom de privacyverklaringen van de betreffende social mediakanalen om te zien wat zij doen met uw (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de social media kanalen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Beveiliging

MAM-AN hecht belang aan bescherming van uw gegevens en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MAM-AN verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met mij op.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 november 2019.